O tutoringu

Tutoring to proces edukacyjny, w którym nauczyciel, zwany tutorem, oferuje indywidualne wsparcie studentowi lub małej grupie studentów w celu pomocy w nauce lub doskonaleniu określonych umiejętności. Celem tutoringu jest dostosowanie metody nauczania do indywidualnych potrzeb studenta, co może obejmować wypełnianie luk w wiedzy, rozwijanie umiejętności czy też przygotowanie do pracy naukowej, np. wsparcie w przygotowaniu do wystąpień naukowych lub napisania artykułu. Tutoring może odbywać się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, a zakres tematyczny może obejmować różnorodne dziedziny, od przedmiotów obejmujących zakres studiów, jak i wykraczających poza ten zakres. Ważną cechą tutoringu jest elastyczność w dostosowaniu programu nauczania do potrzeb i tempa nauki studenta, co często prowadzi do skuteczniejszej edukacji niż w tradycyjnym modelu studiowania.