Działalność dydaktyczna

Moja działalność dydaktyczna w zakresie biznesu elektronicznego oraz analizy i prezentacji danych obejmuje kompleksowe podejście do edukacji, ukierunkowane na przygotowanie studentów do efektywnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku cyfrowym. W ramach biznesu elektronicznego, kładę nacisk na przekazywanie wiedzy o strategiach e-commerce, zachowaniami klientami w środowisku online, cyfrowym marketingu, a także na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem transakcji internetowych i ochroną danych osobowych.

Z kolei w kontekście analizy i prezentacji danych, moje zajęcia skupiają się na nauczaniu metod zbierania, przetwarzania i analizowania danych statystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Uczę, jak interpretować dane statystyczne i przekształcać je w praktyczne wnioski wspierające procesy decyzyjne w biznesie. Pokazuję również, jak efektywnie prezentować dane, zarówno w formie pisemnej, jak i za pomocą narzędzi wizualizacji, aby skutecznie komunikować kluczowe informacje i wnioski do różnych grup odbiorców, w tym zarządu, klientów czy partnerów biznesowych.

Celem mojej dydaktyki jest nie tylko przekazanie solidnych podstaw teoretycznych, ale również rozwijanie umiejętności praktycznych, które są niezbędne w nowoczesnej gospodarce opartej na danych. Dąży do tego, aby moi studenci byli przygotowani do rozwiązywania realnych problemów biznesowych, wykorzystując technologie cyfrowe i analityczne. Moja praca dydaktyczna ma na celu wyposażenie studentów w zestaw umiejętności, które pozwolą im na aktywne uczestnictwo i wpływanie na rozwój gospodarki cyfrowej.

Prowadzone przedmioty:

  • Sklepy i witryny internetowe
  • Budowa i zarządzanie sklepem internetowym
  • Działalność gospodarcza w Internecie
  • Narzędzia analityczne w e-biznesie
  • Prognozowanie procesów ekonomicznych
  • Projektowanie stron www w technice Responsive Web Design
  • Projektowanie witryn internetowych
  • Tworzenie grafik w social media
  • Zarządzanie projektami ekologicznymi