O mnie

Pełnione funkcje:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu i Handlu Morskiego ds. Kształcenia (2012-2016)
 • Kierownik studiów podyplomowych Biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Prezes Fundacji Nauka w rozwoju

Stanowisko:

 • adiunkt, Zakład Gospodarki Elektronicznej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • starszy wykładowca, Katedra Zarządzania, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku (2008-2016)

Wykształcenie:

 • studia podyplomowe, Akademia Morska w Gdyni, Zarządzanie projektem badawczym
 • stopień naukowy doktora, Uniwersytet Gdański
 • studia magisterskie, Uniwersytet Gdańsk, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Handel zagraniczny
 • studia magisterskie, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Wydział Administracyjny, specjalność: Organizacja obrotu portowo-morskiego

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

 • The Society for Judgment and Decision Making
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne