Tutoring na Uniwersytecie Gdańskim

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje się promowaniem i rozwijaniem tutoringu akademickiego, metodą edukacyjną opartą na indywidualnym podejściu do studenta, dialogu i krytycznym myśleniu. Tutoring ma na celu wspieranie osobistego i intelektualnego rozwoju uczestników.

Centrum wydaje również czasopismo „Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów”, w którym publikowane są teksty studentów powstałe podczas spotkań tutorskich oraz doświadczenia nauczycieli akademickich związane z tutoringiem. Tematyka artykułów jest różnorodna i odzwierciedla zainteresowania zarówno studentów, jak i tutorów. Więcej informacji: Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG.