Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego w rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MSP

Artykuł jest kolejną częścią cyklu publikacji dotyczących efektywnego wykorzystania Internetu w prowadzaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z sektora MSP. Niniejsza publikacja dotyczy zagadnień związanych z metodami pozyskiwania przez przedsiębiorców nowych klientów, wykorzystaniu w budowaniu wizerunku witryny firmowej, korzystaniu z programów partnerskich oraz wykorzystaniu narzędzi online do tworzenia kampanii mailingowych.

ISSN 2082-677X
Współczesna Gospodarka
dokument elektroniczny
Vol. 3 Issue 3 (2012) 1-11