Wykorzystanie Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze MSP

Artykuł jest częścią cyklu publikacji dotyczących efektywnego wykorzystania Internetu w prowadzaniu działalności gospodarczej przez podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Niniejsza publikacja dotyczy zagadnień, z którymi przyszli przedsiębiorcy spotykają się w początkowym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, tj. sposobów rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości, rozliczeń z urzędem podatkowym, ZUSem i innymi podmiotami administracji publicznej.

ISSN 2082-677X
Współczesna Gospodarka
dokument elektroniczny
Vol. 3 Issue 2 (2012) 1-8