Innowacje w usługach elektronicznych

Coraz trudniej zaistnieć w biznesie elektronicznym. Duża konkurencja na rynku elektronicznym i znaczne środki finansowe potrzebne na wejście na ten rynek, to problem większości mikro- i małych przedsiębiorstw, rozpoczynających swoją działalność bądź próbujących ją rozszerzyć. Niemniej jednak istnieje dla nich nisza rynkowa, która zapewnić może sukces i dostęp do sfinansowania części działalności. Tą niszą są niewielkie projekty internetowe, umożliwiające klientowi przedsiębiorcy spersonalizowaną usługę, trafiającą w jego gusty i bezpośrednie potrzeby, które nie są w stanie zrealizować duże serwisy internetowe. Natomiast źródłem finasowania takich projektów są dotacje unijne w ramach Działania 8.1. PO IG, 2007-2013.

ISSN 2082-677X
Współczesna Gospodarka
dokument elektroniczny
Vol. 2 Issue 2 (2011) 1-8