Komunikat o błędzie

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor w require_once() (linia 3157 z /home/dwach/domains/dwach.edu.pl/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor w require_once() (linia 127 z /home/dwach/domains/dwach.edu.pl/public_html/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Przepisy i rozporządzenia

Dozwolony użytek publiczny

Art. 27. 1. Instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych wcelach dydaktycznych lub wcelu prowadzenia badań naukowych, korzystać zrozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim, habilitacyjnym i nadania tytułu profesora

Rozdział 2
Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (fragment)

§ 12. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej „habilitantem”, składa Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
2. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza:
1) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora;

Rozporządzanie w sprawie kryteriów oceny dorobku naukowego

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003  r. o  stopniach naukowych i  tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje (fragmenty):

 

§ 3. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta obejmują: 2) w  obszarze nauk społecznych — autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH),