Ustawa o stopniach naukowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595