Nauki ekonomiczne - ekonomia i nauki o zarządzaniu

Zakres dyscyplin Ekonomia i Nauki o zarządzaniu